Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zinciri Üyelerinin Plastik Hammadde Tedarikindeki Güncel Sorunları

Ayvaz Abar
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Tedarik zinciri paydaşlarından olan üretici ve tedarikçiler arasındaki uluslararası plastik hammadde ithalatı aşamalarında; taşıma, gümrükleme, depolama ve satış işlemlerinde yaşanan sorunların aşılması yönünde yapılan bir araştırmadır. Araştırmada plastik sektöründeki geri dönüşüm firmalarının üretimleri için ihtiyaç duydukları ambalaj atıkları ve plastik hurda atıklarının ithalatı sırasında gerçekleştiği tüm aşamalar anlatılmaya çalışılıp, tüm bu aşamalardaki tedarik, taşıma, gümrükleme, bürokratik işlemler, işletmecileri etkileyecek negatif yönlü yönetmeliklerdeki değişikler ve tedarikçi ile ilgili problemler açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda özellikle plastik geri dönüşüm firmalarının ve plastik hammadde tedarikçilerinin yönetmelikler ve bürokratik işlemlerden dolayı ileri seviyede etkilendikleri görülmüş aynı zamanda plastik geri dönüşüm işletmelerinin ve tedarikçilerinin birbirlerini negatif etkilendikleri konulara değinilmiştir. Yapılan analizler neticesinde gelecek için çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Plastik Hammadde İthalatı, Geri Dönüşüm Sektörü, Üretici ve Tedarikçi Sorunları

Plastic Raw Materials Of Supply Chain Members Current Issues In Supply

Imports of plastic raw materials between suppliers and the manufacturer of international supply chain stakeholders stages of transportation, customs clearance, storage and sales process for overcoming the problems in a survey. Recycling of packaging waste plastics industry research firms for their production that occurred during the import of waste and plastic scrap that they need to describe whether you are working out all the stages, all these stages are procurement, transportation, customs clearance, bureaucratic processes, changes in regulations will affect operators in a negative way and supplier-related problems are discussed. An in-depth interview with qualitative research methods was conducted as a research method. Plastic recycling companies plastic raw material suppliers in particular as a result of this research due to regulations and bureaucratic procedures have also been seen that a high level of plastic recycling businesses and their suppliers is affected by negative influences each other and subjects were discussed. As a result of the analysis, proposals for solutions for the future were presented.

Keywords: Recycling, Supply Chain, Plastic Raw Materials

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 21-22

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.