Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Deniz Taşımacılığında Ana Makine Arızalarının Tanımlanması ve Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Çalışma

Murat Yapıcı
Öğr. Gör., Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Nurten Vardar
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Küresel taşımacılığın %90’ı deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Bu durum deniz taşımacılığının emniyetli bir şekilde yapılmasını ve kazaların en aza indirilmesini zorunlu kılmaktadır. Emniyetli deniz ticareti, gemilerin sahip olduğu tüm mekanik sistemlerin bütününün sağlıklı çalışmasını gerektirmektedir. Ticaret gemilerinde arızaların en aza indirilmesi için planlı bakım sistemi uygulanmaktadır. Zamanla aşınan, metal bütünlüğünü kaybedip büyük arızalara sebebiyet verebilecek parçaların değişimi çalışma saatlerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışma saatleri ve bakımlar planlı bakım sisteminde detaylı olarak yer almaktadır. Gemide seyir emniyetini tehlikeye sokacak en önemli unsur ana tahrik sistemlerinde oluşabilecek arızalardır. Bu arızalar planlı bakım sistemine göre her ne kadar en aza indirilmek istense de ani arızalar yaşanabilmektedir. Arızaların yaşandığı durumlarda teşhis ve müdahale önem kazanmaktadır. Çalışmada ticaret gemilerinde ana makine arızalarının hızlı teşhisi, müdahalesi ve arızanın öncesinde tahmin edilebilmesi için gösterge parametreler incelenmiştir. Gemiden alınan ana makine performans çizelgeleri ile örneklenmiştir. Performans çizelgeleri analiz edilerek, gösterge parametrelerin belirlenmesi ve erken tahminin sağlayacağı yararlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi Dizel Motoru, Arıza Tahmin Yöntemleri, Deniz Taşımacılığı

A Study on the Identification and Prediction of Main Engine Failures in Maritime Transportation

90% of global transport is done by sea transport. This situation necessitates safe maritime transport and minimizing accidents. Safe maritime transport requires the healthy operation of all mechanical systems of ships. A planned maintenance system is applied in order to minimize the breakdowns in merchant ships. The replacement of parts that wear out over time, lose their metal integrity and cause major malfunctions, are carried out depending on working hours. Working hours and maintenance are detailed in the planned maintenance system. The most important factor that will endanger the safety of navigation on board is the failures that may occur in the main propulsion systems. Although it is desired to minimize these failures according to the planned maintenance system, sudden failures may occur. Diagnosis and intervention gain importance in cases where malfunctions occur. In this study, indicator parameters were examined for rapid diagnosis, intervention and prediction of main engine failures in merchant ships. It is exemplified by the main engine performance charts taken from the ship. By analyzing performance charts, the benefits of determining the indicator parameters and early estimation are explained.

Keywords: Marine Transportation, Ship Diesel Engine, Failure Forecasting Methods

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0814-1

Sayfa: 44-45

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.