Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Akıllı Tedarik Zinciri Uygulamalarının Gelecek Görünümü

Mehmet Şahin Gök
Doç. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Erşan Ciğerim
Arş. Gör., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Tuğkan Arıcı
Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Ahmet Tarık Usta
Arş. Gör., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

İşletmelerin müşteri memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmak ve sürdürülebilir rekabet avantajını sürekli kılmak için tüm süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi önem arz etmektedir. Ancak geleneksek tedarik zinciri, bünyesinde barındırdığı karmaşıklık, belirsizlik ve yüksek maliyetler nedeniyle zaman içerisinde etkinliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış ve yerini akıllı tedarik zinciri yönetimine bırakmıştır. Günümüzde artık işletmelerdeki tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ile ERP sistemleri bir bütün halinde gelmiştir. Hammadde alımından son müşteri kullanımına kadar koordineli değer yaratma süreci etkin bir şekilde ERP ile gerçekleştirilebilir ve bu sayede işletmeler verimlilik artışı, maliyet ve zaman azalışı, sıfır hata ve optimize yol haritalarının hazırlanması gibi avantajlar elde edebilirler. Günümüzde küreselleşmenin artması, sosyal, çevresel ve ekonomik hedeflere olan genel ilginin belirlenmesi ve tüketimin hızla artmasıyla birlikte işletmeler büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu zorlulukların üstesinden gelmek ve endüstriyel tedarik zincirinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için endüstri 4.0 ilerlemesi ile tedarik zinciri boyunca değer yaratılması hedeflenmiştir. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme kavramlarının son 5 yılda hayatımıza hızla girmesiyle daha etkin, akıllı, esnek ve verilerin her aşamada kontrol edilebildiği yapı olan akıllı tedarik zinciri yönetimi işletmelerde hayat bulmaya başlamıştır. İlk kez 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanılmış olan IoT terimi, 2005 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından tanımlanmıştır. Herhangi bir zamanda herhangi bir yerde her nesnenin birbirine bağlanabileceği bir teknoloji olan IoT teknolojisi ile, çok sayıda küçük boyutlu, kablosuz teknoloji kullanabilen algılayıcı (sensor) cihazlar ile yaşadığımız çevredeki (ev, okul, işyeri, fabrika, şehir vb.) hemen hemen bütün olayları izlemek ve bilgi toplamak mümkündür. Böyle bir IoT bilgi akışı günlük ve iş hayatımızı olumlu yönde etkileyebilecek değişikliklere neden olacaktır. IoT’nin endüstri uygulamalarında kullanılmasıyla insan hatasının en aza indirilmesini ve gerçek zamanlı karar destek sistemlerinin hayata geçmesini sağlayacaktır. Bu ve benzeri tüm durumlar da, üretim de kalitenin arttırılması, maliyetlerin azaltılması ve rekabetçi ürünler yaratılması gibi birçok olumlu etki yaratacaktır. Bu çalışma kapsamında, akıllı tedarik zinciri uygulamalarında IoT’nin faydalarının araştırılarak; gerçek zamanlı tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve depo yönetimi uygulamaları ile iş süreci optimizasyonu, kaynak tasarrufu ve yeşil tedarik zinciri uygulamalarına olan katkılarının araştırılması ve teknolojilerin nasıl değiştiklerinin incelenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, IoT, Nesnelerin İnterneti

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.