Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Avrupa Birliği Ulaşım Ağları (TEN-T) İle Türkiye Üzerinden Geçen Ulaşım Ağlarının Değerlendirilmesi

Ali Özgür Karagülle
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti ulaştırma politikaları üzerinde en büyük belirleyici faktör olan Avrupa Birliği ulaştırma politikası tüm Avrupa coğrafyasında ticaret ve ulaştırmanın kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda çeşitli bölgesel projeler yürütmekte, başta entegre taşımacılık ve demiryolu olmak üzere rehabilitasyon programları düzenlemektedir. Türkiye de coğrafi konumundan kaynaklanan ticari önemi sonucunda doğu – batı aksında bir köprü konumuna sahiptir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen TRACECA gibi projelerle bir yandan Uzak Doğu – Avrupa ticaretinde bir rol üstlenmekte diğer yandan Avrupa ulaşım ağının uzantısı haline gelmektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği Ulaşım Ağı (TEN-T) bakış açısıyla Türkiye üzerinden geçen koridorda yapılan geliştirmeler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma Politikaları, Taşıma Koridorları, Avrupa Ulaşım Ağı, Entegre Taşımacılık, TRACECA

Evaluation of Trans European Network (TEN-T) and Transport Corridors Crossing Over Turkey

The European Transportation Policy which is the main determinant of the transportation policy of Turkish Republic, aims to facilitate trade and transportation in entire Europe. In this context, EU carries out many regional projects and adopt rehabilitation programmes especially on integrated transport and railways. With her geographical importance, Turkey have a role as a bridge on East – West axis. From one hand, EU supported projects such as TRACECA emphasizes her role in Far East – European trade, on the other hand Turkey becomes extension and continuation of TEN-T. In this study, transport corridors crossing over Turkey is evaluated with the TEN point of view.

Keywords: TRACECA, Transport corridors, Trans European Network, integrated transport, transportation policy

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.