Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Küresel Havayolu İşbirliklerinin Yolcu Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Marka İmajının Rolü: Havayolu Yolcuları Üzerinde Araştırma

Gökçen Öztürk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Özge Özaslan Çalışkan
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Çalışmada; küresel havayolu işbirliklerinin sağladığı avantajlar ile gelişen ve değişim gösteren faaliyetlerin yolcu satın alma kararı üzerindeki etkisini ve havayolu işletmelerinin yarattığı marka imajı algısına karşı yolcuların tutumları ile satın alma kararı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda, küresel havayolu işbirliklerine üye olan havayolu işletmesinin hizmetinden faydalanan yolcuların yaşadığı yolculuk deneyimleri analiz edilmiştir. Araştırmada, küresel havayolu işbirliklerine üye olmanın ve de algılanan marka imajının yolcu satın alma kararı üzerindeki etkisine ilişkin tespit yapabilmek için elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, havacılık sektöründe rekabet eden havayolu işletmelerine rekabet koşullarında güçlerini arttırabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri yönünde çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Küresel Havayolu İşbirlikleri, Yolcu Satın Alma Kararı, Küreselleşme, Algılanan Marka İmajı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.