Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Öğrencilerin Alan Derslerindeki Başarısının İşletmelerde İş Yeterliliklerine Etkisi: Meslek Liselerinde Ulaştırma Hizmetleri Alanı Lojistik Dalında Eğitim Gören Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma

Adnan Bozkurt
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Adıgüzel Mercangöz
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek veren önemli bir etken olan nitelikli iş gücü yetiştirilmesidir. Mesleki ve teknik eğitim de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda mesleki eğitim veren mesleki ve teknik liseler toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamını bulabildiği, iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte eğitim veren okullar olarak görülmektedir. Çalışmanın amacı ulaştırma hizmetleri alanında eğitim gören meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin alan derslerindeki başarıları ile işletmelerdeki iş yeterlilikleri ile aralarındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Bu sayede belirlenen alanla ilgili iyileştirilmesi gerekli görülen noktalarda iyileştirmeler önerilecektir. Çalışmada yöntem olarak ulaştırma hizmetleri alanında eğitim gören lojistik öğrencilerine ve eğitici personele hazırlanmış anket uygulanmıştır. Araştırma katılan öğrencilerin alan derslerindeki akademik başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla, öğrencilerin Temel Lojistik, Depo Yönetimi, Dağıtım, Belgeler, Gümrük, Taşıma Modelleri ve Lojistik Satın Alma sınavlarındaki başarı puanları incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin işletmelerdeki iş yeterlilik düzeyleri, usta öğreticileri tarafından öğrenciler adına doldurulan, Ulaştırma Hizmetleri Alanı 12. Sınıf Stajyer Öğrenci Gözlem Kontrol Formu (UÖGF) toplam skorları üzerinden belirlenmiştir. Akademik başarı ve mesleğe karşı tutumun iş yeterliliği üzerindeki etkisini tespit etmek için öncelikle her iki değişkenin ayrı ayrı iş yeterlilik düzeyleri ile ilişkisi, korelasyon testleri üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Korelasyon Analizi, Ulaştırma Hizmetleri, Mesleki Eğitim, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.