Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

VRP Approach to Cargo Transportation with Drone

Salih Özçelik
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Hüseyin Korkmaz
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Akif Fidanoğlu
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

With the widespread use of unmanned aerial vehicles, the role and effectiveness of drones in logistic activities in last-mile delivery has been increasing day by day. The classic VRP (The Vehicle Routing Problem), which is used for efficiency and optimization in cargo transportation, is expanding to VRP-D (Vehicle Routing Problem with Drones) by integrating drones into the system. In addition to trucks, drones are being used in the delivery of cargoes to buyers; improves service quality and reduces transportation costs and delivery times. The aim of this study is to investigate the integration of drones to cargo transportation and to measure the efficiency of the system and to develop a solution within the scope of VRP-D. Real data will be used for location information and the application will vary according to various scenarios. It is aimed to reach different solutions with Python using Google OR-Tools for the application.

Keywords: UAVs, VRP, VRP-D, Last Mile, Drone

Drone İle Kargo Taşımacılığına VRP Yaklaşımı

İnsansız hava araçlarının (Unmanned Aerial Vehicles) kullanımının yaygınlaşması ile birlikte son mil (last-mile delivery) taşımacılıkta droneların lojistik faaliyetlerdeki rolü ve etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. Kargo taşımacılığında verimlilik ve optimizasyon için kullanılan klasik VRP (The Vehicle Routing Problem), droneların sisteme entegrasyonu ile yeni bir boyut kazanarak VRP-D (Vehicle Routing Problem with Drones) olarak genişlemektedir. Kargoların alıcılara teslimi noktasında Kamyonların yanısıra droneların kullanılıyor olması; servis kalitesini artırmakta, taşıma maliyetlerini ve teslim sürelerini de azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı, droneların kargo taşımacılığına entegrasyonlarının incelenmesi ve sistemin etkinliğinin ölçülmesi ile VRP-D kapsamında çözüm geliştirmektir. Lokasyon bilgileri için reel veriler kullanılacak olup, uygulama çeşitli senaryolara göre değişkenlik gösterecektir. Uygulama için Google OR-Tools kullanılarak Python ile farklı çözümlere ulaşılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: UAVs, VRP, VRP-D, Last Mile, Drone, Araç Rotalama Problemi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.