Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Konteyner Lojistiğinde Dijital Rekabet Unsurlarının İncelenmesi

Mahmut Mollaoğlu
Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Muhammet Gül
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dünya ticaretinin yükselmesiyle birlikte globalleşme hızı daha da artmaktadır. Bu durum ticaret hacmi genişleyen denizcilik sektörü içerisinde çok daha farklı şirketlerin ve aktörlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu artış şirketler arasında rekabete yol açmış, farklı alanlarda şirketlerin kendini özelleştirmesine sebep olmuştur. Dijitalleşmenin de artmasıyla, konteyner taşıyıcı firmalar müşterilerine farklı dijital servisler sunarak rekabetçi avantaj elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada, rekabetçi strateji teorisi çerçevesinde, konteyner taşımacılığındaki dijital rekabet unsurlarının incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme yapılırken ilgili alanda yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur. İlk olarak çalışmada rekabet unsurları doğrultusunda yapılan çalışmaların anahtar kelime analizi çıkarılmıştır. Sonrasında alandaki önemli çalışmalar incelenmiş ve eksikliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Eksiklikler doğrultusunda olası gelecek çalışma önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijitalizasyon, Konteyner Lojistiği, Deniz Taşımacılığı, Rekabetçi Strateji Teorisi

Examination of Digital Competition Components in Container Logistics

With the increase in world trade, the pace of globalization is accelerating. This has led to the emergence of many different companies and actors in the maritime sector, whose trade volume has expanded. This increase has led to competition among companies, causing companies to customize themselves in different areas. With the increase in digitalization, container carriers aim to gain competitive advantage by offering different digital services to their customers. Accordingly, this study aims to examine the digital competition components in container transportation within the framework of competitive strategy theory. While conducting the analysis, the studies conducted in the related field were taken into consideration. First, a keyword analysis of the studies conducted in line with the elements of competition was conducted. Then, important studies in the field were examined and it was aimed to identify the deficiencies. Possible future study suggestions are presented in line with the deficiencies.

Keywords: Digitalization, Maritime Transportation, Competitive Strategy Theory, Container Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.