Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri


III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Editör
Ahmet Çetindaş
Ebru Demirci
İbrahim Akben
Zehra Vildan Serin

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-3

4-5

6

7-8

9-10

11-13

14-16

17

18

19-20

21-22

23

24

25-27

28

30-31

32

33

34

35-37

38-40

41-43

44-46

47-49

50-51

52-53

54-55

56

57-58

PSI Yöntemi ile Stok Sınıflandırması

Alptekin Ulutaş, Umur Ölmez

59-60

Seçili Kripto Paralarda Kümeleme Analizi

İlker İbrahim Avşar, Zehra Vildan Serin

61

62-64

65

66

67

68

69-70

İskenderun Şehir Lojistiği

Osman Fidan, Ercan Kılınç

71

72

73

Lojistikte Elektrik Motorlu Araçların Seçimi

Mehmet Günay, Gül Denktaş Şakar

74

75-77

Makarna Endüstrisinde Araç Rotalama Problemleri

Nilgün Moralı, Gülcemal Acar

78-80

81-82

83-85

86-87

88-90

91-92

93

Köprü ve Otoyol Gelirlerinin İstatistiksel Analizi

Çağdaş Kara, Arzu Altın Yavuz

94-95

96-97

98-100

Kent İçi Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Özden, Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara

101-103

Kuşak ve Yol İnisiyatifinin Kodları: Bir Medya İçerik Analizi

Büşra Gezikol, Tuğba Onur, Hakan Tunahan

104-106

107-109

110-111

112-114

115

116-118

119-121

122

123-125

126

127

128-129

130-132


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü.C. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 473 70 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.