Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bakü – Tiflis - Kars Demir Yolu Projesinde Lojistik Bir Üs Olan Kars İlinin Pest Analizi İle Değerlendirilmesi

Savaş Durmuş
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Akif Alperen Arısoy
Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Bakü - Tiflis - Kars demiryolu hattı inşa projesi komşu ülkeler olan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye devletlerinin ortak projesidir. Fiili olarak 2007 yılında başlatılan projede üç ülkenin farklı beklentileri söz konusudur. Türkiye’nin projeden başlıca beklentisi küresel alanda güçlü bağlantı yollarına sahip olmaktır. Jeopolitik konum nedeniyle tarihi ipek yolu hattında önemli bir konuma sahip olan Kars ilinde lojistik üssün kurulmasıyla sağlanacak kazançlar PEST analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda bu projenin Kars’a sağlayacağı katma değer araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kars, Lojistik üs, BTK

Evaluation Of The City Kars Which Is A Logistic Base In The Project Of Railway Baku-Tiflisi-Kars With Pest Analysis

The project of railway line construction of BAKU-Tiblisi-Kars is a joint project of the neighboring countries Azerbaijan, Georgia, Turkey. It is subject to the different expectations of three countries in this project which was actually started in 2007.The main expectation of Turkey in this project is to have strong links in global field.The profits provided by establishment of logistic base in Kars which has an important location in historical silk road due to the its geopolitical position have been evaluated with Pest analysis.In our study the added -value which will be provided for Kars by this project has been researched.

Keywords: Logistic base, BTK , Kars

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.