Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Ve Lojistiğin Rolü: Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

Hasan Uygurtürk
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Hakan Vargün
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Dış ticaret ülke ekonomilerinin gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Dış ticarette önemli etkenlerin başında ise lojistik imkanlarının varlığı, söz konusu imkanlara ulaşımın ekonomik ve kolay olması gelmektedir. Türkiye sahip olduğu dünya üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle hem dış ticaret hem de lojistik alanında önemli bir avantaja sahiptir. Türkiye’deki bölgeler de ise farklı ekonomik donanımlar ve lojistik imkanlar bulunmaktadır. Söz konusu donanım ve imkanlar uluslararası pazarlara farklı düzeylerde bütünleşme sağlamaktadır. Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesinin dış ticaret ve lojistik açısından durumu ele alınmış ve bölgesel kalkınmada söz konusu unsurların rolü ortaya konmaya çalışılmıştır. Bölgede demir-çelik fabrikalarının ve tüm ulaşım imkanlarının var olması bölgeyi dış ticaret ve lojistikte önemli bir konuma getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz Bölgesi, Lojistik, Dış Ticaret

The Role of Foreign Trade and Logistics in Regional Development: A Research on The Western Black Sea Region

Foreign trade is of great importance for the development of national economies. The existence of logistic facilities and accessing to these facilities economically and easily come at the beginning of the important factors in foreign trade. Turkey has had a significant advantage in both foreign trade and logistics due to its geographical position on the world. Regions in Turkey have different economic equipment and logistics opportunities. In such equipment and facilities provide different levels of integration into the international market. In this study, the situation in terms of foreign trade and logistics of the Western Black Sea region are discussed and it has tried to determine the role of these factors in regional development. The existence of iron-steel factories and all transportation facilities in the region makes the region important.

Keywords: Logistics, Foreign Trade, Western Black Sea Region

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.