Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Demiryolu Taşımacılığında Serbestleşmenin Dış Ticaret Ve Lojistik Sektörüne Katkısı

Hülya Göktepe
Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Türkiye’de demiryolu taşımacılığında serbestleşme, 6461 sayılı Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 1 Mayıs 2013 tarih ve 28634 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla başlamıştır. Kanun ile TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak belirlenirken, TCDD’nin taşımacılık faaliyetlerinin ise yeni kurulacak TCDD Taşımacılık AŞ’ye aktarılması öngörülmektedir. 2015 yılı sonuna kadar TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ’nin ayrışması çalışmalarının tamamlanması beklenilmektedir. Bu çalışmada öncelikle Avrupa Birliği ve bazı ülkelerde demiryolu taşımacılığının yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi anlatılacaktır. Türkiye’de serbestleşme çalışmalarından bahsedildikten sonra serbestleşmenin dış ticaret ve lojistik sektörü açısından katkıları, havayolu taşımacılığından örnekler verilerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: serbestleşme, Lojistik, Demiryolu Taşımacılığı

Rail Transport Liberalization Contribution to Foreign Trade and The Logistics Industry

Liberalization railway transportation in Turkey began with the Law No.6461 regarding the Liberalization of Railway Transportation in Turkey. The Law was published in the Official Gazette No.28634 on 1st of May, 2013. According to the Law, Turkish State Railways (TCDD) was assigned as the infrastructure operator and it was decided to establish a new entity named Turkish State Railways Transportation Company (TCDD A.Ş.) for railway train operations. In this study, firstly it will be explained the restructuring and liberalization railway transportation in the European Union and some countries. After it will be mentioned liberalization efforts in Turkey,rail transportation liberalization contribution to foreign trade and logistics sector will be ewplained by examples from the air transportation.

Keywords: Logistics, railway transportation, Liberalization

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.