Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gaziantep’te Kayıt Dışı İstihdam

Hikmet Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Kayıt dışı ekonominin bir alt dalı olan kayıt dışı istihdam, son yıllarda çokça tartışılan, çözümler üretilmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde kayıt dışı istihdam konusuyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Gaziantep ekonomisinin önünde bir engel olarak görülen kayıt dışı istihdam konusunun boyutunun belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması önem arz etmektedir. Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş ili ve yıllık ihracat miktarı yaklaşık 6.500 milyon dolardır. Bundan dolayı kayıt dışı istihdam konusu Gaziantep için son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, Kayıt Dışı İstihdam, Gaziantep Ekonomisi

Unrecorded Employment in Gaziantep

Unrecorded employment which is a sub-branch of unrecorded economy confronts us as one of the problem that has been discussed for years, and needs to be brought solutions. Not only underdeveloped and developing countries, developed countries also face to it. Accepted as an obstacle to Turkey and Gaziantep economy, unrecorded employment issue and its dimensions need. To be determined and solutions need to be brought to it. Gaziantep is the most developed city of Southeasten region of Turkey, and its export is approximately 6.500 million dollars per year. Unrecorded employment, highly significant for Gaziantep.

Keywords: Gaziantep Economy, Export, Unrecorded Employment

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.