Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşletmelerin Değer Zincirinin Yükseltilmesinde Lojistiğin Önemi

Mukaddes Yeşilkaya
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Filiz Aslan
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Selin Ayaz
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaret sınırlarının ortadan kalkması eğilimi, ekonomilerin bel kemiği olan işletmeler üzerindeki rekabet baskısını artırmıştır. Bu baskı işletmeleri, değer zincirinin yükseltilmesine ve bu yolla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeye zorlamıştır. Bu çalışmada, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamada işletmelerin değer zincirinin yükseltilmesine yönelik lojistik faaliyetlerin sahip olduğu rolün incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: tedarik lojistiği, sevkiyat lojistiği, değer zinciri, uluslararası işletme, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.