Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Yenilikçi Stratejiler: Konya Organize Sanayi Bölgesine Yönelik Proje Önerisi

Ali Şükrü Çetinkaya
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Aslıhan Yaldız
Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Günümüz küreselleşme çağında ihracat pazarlarına ulaşmak işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Birçok işletme, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) için ihracat genellikle yüksek riskler içeren karmaşık bir iş olarak algılanmaktadır. Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşması nedeni ile işletmelerin yararlanabilecekleri doğrudan ihracat yöntemleri de artarak çeşitlenmiştir. Bilgi teknolojileri ve internete dayalı yapılan ticaret faaliyetleri nispeten düşük yatırım gerektirmesi, etkileşimli ve göreceli düşük maliyetli iletişim kolaylığı sağlaması, bilgilere kolaylıkla ve hızlı erişim olanağı vermesi gibi yararları nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Kuramsal nitelikte olan bu araştırmada, ulusal veya uluslararası hibe programlarından destek alınarak, Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve uluslararası ticaret yapan KOBİ niteliğindeki işletmelerin ihracata ilişkin işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla internet ve bilgi teknolojileri vasıtasıyla bütünleşik (entegre) bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hibe Programları, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Tek Pencere, İhracat Web Portalı

Innovative Strategies for Increasing Export Capacity of Businesses: A Project Proposal for Konya Organized Industrial Zone

In the age of globalization, for businesses, accessing to export markets is of great importance. Many businesses, especially Small and Medium Enterprises (SMEs), export is generally perceived as a high-risk and complicated job. The spread of Internet use in recent years and vivid Internet economy resulted in increasingly diversified direct export methods that could benefit the companies. Trade activities carried out based on information technologies and Internet creates innovative solutions especially for SMEs, since it requires a relatively low investment, provides interactive and relatively low cost communication, enables easily and quickly access to information. In this theoretical study an integrated and information technology and Internet based solution was proposed to facilitate export transactions of SMEs operating in Konya Organized Industrial Zone with the support of national or international grant programs.

Keywords: Single Window, Grant Programs, Konya Organized Industrial Zone, Export Web Portal, Export

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.