Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Arasındaki Farklar: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Atılhan Naktiyok
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sebahattin Yıldız
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Özlem Karadağ Albayrak
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Bu araştırmanın amacı, Lojistik Yönetimi (LY) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) arasındaki farkları ortaya çıkarmaktır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmıştır. Veri toplama yöntemi ankettir. Akademisyenlerin görüşleri yoluyla bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, TZY’nin LY’nden anlamlı olarak daha yüksek değer aldığı ifadeler sırasıyla erken tedarikçi katılımcı, satınalma, tedarikçi seçimi ve değerlendirme, tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi geliştirme, tedarik yönetimi, imalat, SCOR modeli, kamçı etkisi, tedarik kartları, satısı tarafından yönetilen stok, tahmin, kanal yönetimi ve katma değerli ağdır. LY’nin TZY’nden anlamlı olarak daha yüksek değer aldığı ifadeler ise daha az sayıdadır. Bunlar sırasıyla, toplama ve paketleme, çapraz sevkiyat, taşımacılık ve 3.parti lojistiktir. Sonuçta, benzer konuları olmasına rağmen, ikisinin de farklı olduğu konular olduğundan dolayı bu çalışmada kesişimci görüş (intersectionist) kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Akademisyenler , Lojistik Yönetimi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.