Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sanayi Tesislerinin Faaliyetlerinde Risklerin Değerlendirilmesi Ve Azaltılmasının Yönetimi Yolları (Metotları)

Hüseyn Hasanov Kemaloğlu
Doç. Dr., Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, , Azerbaycan

Çağdaş ekonomik koşullarda ekonomik ortamın değişkenliği nedeniyle sanayi tesislerinin faaliyetinde çeşitli belirsizlikler görülmektedir. Yani beklenen nihai sonuçların alınmasında belirsizlik ve güvensizlik oluşur ki bununla da risk, başarısızlık tehlikesi ve beklenmedik kayıpların ortaya çıkabilme korkusu meydana gelir. Sanayi tesislerinin faaliyetlerinde riskler ve kriz durumunun oluşması kaynakları öncelikle kararlar alan yöneticilerin (menajerlerin) bu işletmelerin faaliyetlerinde iç ve dış ortamın değişebileceğini veya belirsizlikleri dikkate alabilir bilmemesinin sonucudur. Bu nedenle, işletme faaliyetlerinde karşılaşılan temel sorun riskten kaçmak değil, onun meydana gelme derecesini ve mümkün hadlerini değerlendirmek üzere gelebilecek zararı veya oluşacak tehlikeyi azaltmaktan ibaret olmalıdır. Risk kavramı farklı ekonomik edebiyatlarda farklı tanımlansa da buradaki konusu öncelikle somut tehlikedir. Makalede sanayi tesislerinin faaliyetlerinde olası risklerin mahiyeti ve türleri, onların değerlendirilmesi yöntemleri incelenmiş, işletme faaliyetlerinde risklerin azaltılması yolları ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir ki, bunun da temelinde net öneri ve teklifler durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, risklerin değerlendirilmesi, Büyüme, Çağdaş ekonomi

The Management Way of Valution and Decrease of The Risks at The Activity of Industrial Establishment

Various uncertainties in the economic environment in the activities of the contemporary economic conditions due to the variability seen industrial plants. That is expected to occur in uncertainty and insecurity in receipt of the final results of the risk with it, the danger of failure and the fear of their occurrence of unexpected losses occur. The risks and crises to occur primarily in resource decisions of the managers of the internal and external environment may change or uncertainty in the activities of this company is the result of the activities of industrial plants may consider useful. Therefore, not escape from the fundamental problems encountered in the risk management activities, its degree to occur and be simply to reduce the damage or danger that may be formed to evaluate the possible limits. Risk concept variously defined in different economic literature on the subject here is the first concrete danger. The nature and types of possible risks in the activities of the article in industrial plants, examined the methods of their evaluation, the company mitigate the risks in their activities obtained results regarding ways that remains clear recommendations and proposals on the basic of it.

Keywords: Risk Management, Contemporary economics, risk assessment, Growth

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.