Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Ve Dağıtım

Hakim Hasanlı
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Tedarik zinciri ağı, malzeme tedariki işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere dönüştüren ve bunları daha sonra dağıtım kanallarıyla müşterilere ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan yapılardır. Bu ağ yapısında bulunan öğelerin, sayılarının ve yerlerinin tespiti, birbirleri arasındaki fiziksel akış miktarının belirlenmesi gibi alt problemleri içeren ağ tasarımı problemi tedarik zinciri yönetimi içinde stratejik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, öncelikle tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularına değinilmiştir. Tedarik zinciri üzerindeki genel ve özel kısıtlar dikkate alınarak verimlilik artışı, kar iyileştirilmesi ve maliyetlerin kontrol edilebilir hala getirilmesi gibi amaçlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama, Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı, Tedarik Zinciri Modelleme, Lojistik

Supply Chain Management Production and Distribution

A supply chain is a network of facilities and distribution options that performs the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products, the distribution of these finished products to the customers. Network design problem, that includes sub problems such as assigning the numbers and the locations of entities of this business network and determining the amount of physical distribution among these entities, has a strategic role in supply chain management. In this study, firstly, we focus on supply chain management and logistics. Supply chain, taking into account the general and specific constraints on the growth of labor productivity, profit improvement and cost control can be explained as still seeks to bring.

Keywords: Logistics, Linear Programming, Supply Chain Modeling, Supply Chain Network Design

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.