Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TRA1 Ve TRA2 Bölgeleri Dış Ticaretinin Özellikleri Ve Kars Lojistik Merkezinin Önemi

Adem Üzümcü
Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Murat Akça
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini içine alan TRA1 Bölgesi ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerini kapsayan TRA2 Bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi Türkiye ortalamasının oldukça gerisindedir. Türkiye’deki 26 Düzey II bölgesi içinde TRA2 Bölgesi 25. sıradadır. TRA1 ve TRA2 Bölgesi illerinin dış ticaretinde son dönemde olumlu gelişmeler görülmektedir. Bölge dış ticaretini Erzurum, Ağrı ve Iğdır illeri sürüklemektedir. Örneğin 2002-2014 yılları arasında Erzurum’un ihracatı 3,7; ithalatı 4,2 kat artış göstermiştir. Ağrı ve Iğdır illerinin aynı dönemde ihracatları sırasıyla 25,2 ve 4,7 kat artış gösterirken ithalatları sırasıyla 6,9 ve 9,1 kat artış göstermiştir. Ağrı, Iğdır ve Ardahan illeri dış ticaret fazlası verirken diğer iller dış ticaret açığı vermektedir. 2014 yılı itibarıyla Kars hariç her iki bölge illerinin ihracatında ilk sırayı imalat sanayi almaktadır. Bölge illeri içinde 2014 yılı itibarıyla Erzurum’un en fazla ihraç ettiği ürün grubu adi metallerden çeşitli eşya (83.fasıl), Ağrı’nın en fazla ihraç ettiği ürün grubu kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar (84.fasıl), Iğdır’ın en fazla ihraç ettiği ürün grubu demir ve çelik (72.fasıl), Kars’ın en fazla ihraç ettiği ürün grubu diğer hayvansal menşeli ürünler (5.fasıl) olmuştur. Bu çalışmada, TRA1 ve TRA2 Bölgeleri illerinin dış ticaret özellikleri yanı sıra, son dönemde artan mal dış ticaretiyle beraber ortaya çıkan lojistik merkez ihtiyacı çerçevesinde bölge illerinde dış ticarete katkı sağlayacak Kars Lojistik Merkezinin (KLM) önemi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda yapımı ihale aşamasına gelen KLM’nin serhat illerinde ekonomik faaliyetlerin canlanmasına yol açacağı ve bölgesel kalkınma potansiyelini harekete geçirerek Türkiye’nin batısı ile doğusu arasındaki mevcut bölgesel dengesizliklerin azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: TRA1 ve TRA2 Bölgesi, Bölgesel Kalkınma, Kars Lojistik Merkezi, Dış Ticaret

Foreign Trade Properties Of Tra1 And Tra2 Regions And The Importance Of Kars Logistics Center

TRA1 Region’s which include Erzurum,Erzincan,Bayburt and TRA2 Region’s which include Kars, Ardahan, Iğdır and Ağrı, socio-economic development level is far behind Turkey’s average. TRA2 Region is at 25th place of 26 Level 2 Regions in Turkey. It has seen positive developments in citys of TRA1 and TRA2 Region’s foreign trade recently. Erzurum, Ağrı and Iğdır are dragging the region’s foreing trade. For example, between 2002-2014 Erzurum’s export increased 3,7 times and import increased 4,2 times. In the same period Ağrı and Iğdır’s exports increased respectively 25,2 and 4,7 times, and imports increased 6,9 and 9,1 times. While Ağrı, Iğdır and Ardahan have foreign trade surplus the other citys have foreign trade deficit. Expect Kars, manufacturing take the first place in exports of the citys of both of regions. In the region citys, the most exported product group of Erzurum is various articles of base metal (83th section), the most exported product group of Ağrı is boilers, machinery and mechanical appliances (84th section), the most exported product group of Iğdır is iron steel (72nd section), the most exported product group of Kars is other products of animal origin (5th section) as of 2014. In this study, besides of foreign trade properties of TRA1 and TRA2 Regions, it is emphasizes to Kars Logistics Center (KLC), which contribute foreign trade at region citys within the logistics center requirement framework with the resulting increasing goods foreign trade in last period. In this context, the KLC which is in tender phase, leads to economic activities revival of border citys and prompt the regional development potential. It is believed that KLC will contribute to the reduction of recent regional imbalances between east and west of Turkey.

Keywords: Foreign Trade, TRA1 and TRA2 Region, Kars Logistics Center, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.