Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türk Lojistik Firmalarinda Performans Ölçümü: Gri İlişkisel Analiz Yöntemi

Hasan Ayaydın
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Savaş Durmuş
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Bu çalışmanın amacı Türk lojistik firmalarının performans ölçümünü gerçekleştirmektir. Çalışmada Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi kullanılarak verimlilik, büyüme ve kârlılık oranları yardımıyla 2011 yılı için “FORTUNE Türkiye” dergisinin açıkladığı ilk 500 firma listesinde yer alan 10 lojistik firmasının performans ölçümü gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem kullanılarak firmalar finansal performanslarına göre sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Lojistik Sektörü, Gri İlişkisel Analiz Yöntemi

Performance Evaluation In Turkish Logistic Firms: Grey Relationship Analysis Method

The aim of this study is to conduct the performance measurement of Turkish logistics firms. The performance measurement of 10 logistics firms taking place among the best 500 firms the Journal of FORTUNE Turkey explained for the year 2011 has been conducted by using efficiency, growth and profitability ratios via Grey Relationship Analysis Method (GRA). By performing GRA firms are ranked with respect to their performances.

Keywords: Logistics Sector, Grey Relationship Analysis Method, Financial Performance

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.