Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre Topsıs Ve Vıkor Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Onur Önay
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bahadır Fatih Yıldırım
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde, dünyadaki küreselleşme eğilimleri, dış ticaretin önemini giderek artırmaktadır. Ulusal gelir ve refah artışı sağlamakta dış ticaretini başarıyla sürdürülebilir olması önemli bir etken olmaktadır. Dünya ticaretindeki önemi giderek artan ülkemizin, bölgeler düzeyinde gerçekleştirdiği dış ticaret faaliyetleri bölgelerarası farklılık arz etmekle birlikte, bu farklılıkların incelenmesi, eğilimlerin analiz edilerek doğru politika önerilerinin geliştirilmesini oldukça önemlidir. Bu çalışmada istatistiki sınıflama sonucu ülkemizde dış ticaret faaliytetlerinin yürütüldüğü 26, düzey 2 bölgesi TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her iki yönteme göre bölgelerin performanslarının paralellik gösterdiği görülmüştür. Analiz bulgularına göre İstanbul bölgesi ilk sırada yer alırken, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesi son sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, Düzey 2 Bölgeleri, Dış Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.