Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yerli Üreticinin Damping Ve Sübvansiyona Karşı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Korunması

Mustafa Yasan
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Yerli üreticilerin, rekabet güçlerinin artırabilmek için teşvik ve muafiyetlerin tanınmasının dışında, ithalat uygulamalarının yol açtığı haksız rekabete karşı da korunmaları gerekir. Haksız rekabet müessesesi Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret kanununda düzenlenmiştir. Bununla birlikte ithalatta haksız rekabetin önüne geçmek ve bu sayede yerli üretimi korumak amacıyla, 1989’da 3577 sayılı İthalatta haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun ithalatı yasaklamamaktadır. Buna karşın, ithalat yoluyla haksız rekabetin meydana gelmesini engelleyen tedbirlere geçerlik tanımaktadır. Bu amaçla, vergi ve telafi edici vergiler gibi enstrümanlardan yararlanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Haksız rekabet, İthalat mevzuatı, Damping, Sübvansiyon, Vergi, Telafi Edici Vergi

The Protection of Local Entrepreneurs Against Dumping and Subvention in The Framework of Code on Prevention Unfair Competition in Imports

In order to increase the competitive capacity of local manufacturers, they should be protected against unfair competition which are caused by practices of imports other than recognition of promotion and exemptions. The institution of unfair competition is regulated in Turkish Code of Obligations and Turkish Code of Commerce. However, in order to avoid unfair competition in imports and thus in order to protect the domestic production, Code on Prevention of Unfair Competition in Imports as Numbered 3577 entered into force in 1989. Code does not prohibit the imports. In contrast, it avoids the occurrence of unfair competition through imports. Therefore, it makes use of instruments such as taxes and compensatory taxes.

Keywords: Unfair competition, imports legislation, Dumping, Subvention, Tax, Compensatory taxe

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.