Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dijital Dönüşüm Sürecinde Blockchain Teknolojilerinin Kullanımının Rekabet Üstünlüğünü Elde Etmedeki Önemi, Türk Sivil Havacılık Sektörüne Yönelik Öneriler

Erdal Kılıç
Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ali Özgür Karagülle
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yeni bir sistem sunmasından dolayı blockchain teknolojisi önemli ve dikkat çeken bir alandır. Blockchaine benzemekte olan pek çok teknolojinin geliştirilmesi için çabalanmıştır. Merkezi sistemlere karşı gücün dağınık bulunduğu daha güvenilir ve özgür bir veri ağı modelinin oluşturulmaya çabalanması, bu teknolojilerin ortak özeliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle merkezi kurumlara karşı bulunan güvensizlik ve işleyişte olan sorunların daha önceden fark edildiği ve değiştirilmesi için uğraşıldığı anlaşılmaktadır. Bu teknoloji, bir merkeze bağlı olmadan kriptografi kullanılarak ve veri blokları şeklinde zincirlenmesi modeli ile meydana getirilmektedir.Var olan sistemlere kıyasla blockchain teknolojisinin değer, veri ya da öteki bilgilerin muhafaza edilmesi ve transferinin sağlanmasında daha kullanışlı olması söz konusudur. Blockchain teknolojisi, bilhassa havacılık sektöründe önemli değişimleri sağlamıştır. Havacılık sektöründe blockchain teknolojilerinin ele alınması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Dijital dönüşümle beraber tüketici beklenti ve davranışları değişmiş, iş modellerinde değişiklikler görülmüştür. Bu da değişime ayak uyduramayan geleneksel firmalar üzerinde baskı yaratmış, pazarın kuralları yeniden yazılmıştır. Bu değişimi yakalayaman örgütlerin rekabet avantajını yitireceği öngörülmektedir

Anahtar Kelimeler: Blok Zincir, Dijital Dönüşüm, Sivil Havacılık

Importance of The Use of Blockchain Technologies in The Digital Transformation Process to Achieve Competitive Advantage, Suggestions for The Turkish Civil Aviation Industry

Blockchain technology is an important and attention-grabbing field because it offers a new system. Efforts have been made to develop many technologies similar to blockchain. The common feature of these technologies is the effort to create a more reliable and free data network model where the power is dispersed against central systems. From this point of view, it is understood that the distrust towards the central institutions and the problems in operation were noticed before and efforts were made to change them. This technology is created by using cryptography without being connected to a center and by chaining it in the form of data blocks. Compared to existing systems, blockchain technology is more useful in maintaining and transferring value, data or other information. Blockchain technology has brought significant changes, especially in the aviation industry. The aim of this study is to consider blockchain technologies in the aviation industry. With the digital transformation, consumer expectations and behaviors have changed, and changes have been seen in business models. This put pressure on traditional companies that could not keep up with the change, and the rules of the market were rewritten. It is predicted that organizations that cannot catch this change will lose their competitive advantage.

Keywords: Blockchain, Civil Aviation, Digital Transformation

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 61-62

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.