Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

International Conference on Smart Logistics Proceedings

e-ISBN-978-605-07-1308-4


International Conference on Smart Logistics Proceedings

Editör
Abdullah Erdem Boztaş
İlknur Gizem Yazar Okur

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-2

3-4

5-6

7-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-20

Afete Hazırlık Aşamasında Oluşan Lojistik Risklerin Değerlendirilmesi

Sümeyye Özbey, Dilber Bağdatlı, Melih Yücesan, Muhammet Gül

21-22

23-24

25

26-27

28-29

30-32

Uluslararası Ticaret Ödeme Şekilleri ve Blok Zincir Uygulaması

Hatice Elif Türkarslan, Ali Şükrü Çetinkaya

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43

44-45

46-48

49

50-52

Otonom Kamyon Takımlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi

Reşat Türker Altuğ, Halil Karlı, Nurhayat Kasap, Fatma Akagündüz

53-54

Lojistik Sektöründeki Yeşil Lojistik Uygulamalarının İncelenmesi

İlknur Gizem Yazar Okur, Bükra Doğaner Duman, Ebru Demirci

55-56

57

58-60

61-62

63-64

65

66-68

69

70-71

Smart Warehouse Management Systems in Industry 4.0 Era

Dursun Balkan, Göknur Arzu Akyüz

72

73

74-75

76-77

78-80

81-82

Örgütsel Çevikliğin Akıllı Lojistik Performans Üzerindeki Etkisi

Çağatay Coşkun, Burcu Adıgüzel Mercangöz, Burcu Özge Özaslan Çalışkan

83-84

85

86-87

88-89

90

2022 İçin Ulaştırmanın Ülke Bazında Değerlendirilmesi

Elçin Yusifzade, Reşad Allahverdiyev

91-92

93

Formation of Tariffs for Air Transportation of Non-Stackable Cargo

Najafov Elman Mehdi Oglu, Ismayilov Vusal Fizuli Oglu

94

95-96

Supply Chain Management

Arzu Musayeva

97

98


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.