Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Eximbank Kredilerinin Gıda Sektörü Dış Ticaretinde Önemi: Kuru Meyve ve Şekerleme Üretimi Yapan Bir Firma Örneği

Şeyma Maden
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Süreyya Kovacı
Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Gıda sektörü geçmişte, günümüzde ve gelecekte ticareti bitmeyecek bir sektördür. Bu sektörde Türkiye’nin de büyük bir payı vardır. Türkiye Cumhuriyeti 24 Ocak 1980 Kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejilerini bırakarak ihracata dayalı büyüme stratejilerine geçmiştir. Dışa açık büyüme modelinin benimsenmesi ile Türkiye ihracata daha çok önem vermeye başlamıştır. Bunun gereği olarak ihracatın finansmanını gerçekleştirmek amacıyla 1987 yılında Türk Eximbank resmi ihracat kredi kuruluşu olarak faaliyete başlamıştır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. İhracat hacmi artarken ticaretin geliştirilmesi için destek olan birçok kurum bulunmaktadır, bunların en önemlilerinden biri Türk Eximbanktır. Türk Eximbank diğer normal bankalara kıyasla ihracat yapan firmalara daha uzun vadeli, daha yüksek miktarlarda kredi desteği sağlayan bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ihracat için sağlanan finansman desteklerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Eximbank kredilerinin önemini kuru meyve ve şekerleme üretimi yapan bir gıda firması kapsamında değerlendirmektir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, genel olarak Türk Eximbank kredilerinin firma faaliyetine katkı sağladığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Sektörü, Kredi, Dış Ticaret, İhracat, eximbank

The Importance of Eximbank Loans in Foreign Trade of Food Industry: An Example of a Company Producing Dried Fruits and Confectionery

The food industry is a sector whose trade will never end in the past, present, and future. Turkey also has a large share in this sector. The Republic of Turkey, with its 24 January 1980 Decisions, abandoned import substitution industrialization strategies and switched to export-based growth strategies. With the adoption of the open growth model, Türkiye started to give more importance to exports. As a requirement of this, Türk Eximbank started its activities in 1987 as an official export credit institution in order to finance exports. Türkiye is a developing country. While the export volume is increasing, many institutions and regulations support the development of trade, one of the most important of these is Türk Eximbank. Türk Eximbank is a bank that provides longer term and higher amounts of credit support to exporting companies compared to other regular banks. The aim of this study is to evaluate the importance of Türk Eximbank loans, which constitute an important part of the financial support provided for export in Turkey, within the scope of a food company that produces dried fruit and confectionery. The findings obtained as a result of the study are that Türk Eximbank loans generally contribute to the company's activities.

Keywords: Eximbanks, Food Sector, Credit, Export, Foreign Trade

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 12-13

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.