Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Isparta Eğirdir Bölgesi Kiraz İhracatının İncelenmesi

Mümine Çelikçakmak
Yüksek Lisans Öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Dünya kiraz üretiminde önde gelen ülkelerin üretimindeki değişme incelendiğinde, üretim artışı en fazla olan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ikliminin elverişli olması, bahçe tesisine yönelik devlet desteklerin etkisi ve kiraz üretimin karlı olduğu düşüncesiyle yıllar itibariyle kiraz üretim alanları ve verimde artış olmuştur. Bu artışlar kiraz ihracatının artışına da sebep olmuştur. Türkiye kiraz ihracatında 2020 yılı verilerine göre ,7‘lik oran ile Dünya da 3. Sırada yer aldığı görülmektedir. Kiraz ithalatı 2020 verilerine göre %1.4 oranında azalmaktadır. Türkiye kiraz üretiminin dünya çapında ,4’lük paya sahiptir. Isparta bölgesi ise Türkiye’den ihraç edilen kirazın % 6,5’lik kısmını karşılamaktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında Isparta ili için kiraz üretimi ve kiraz ihracatı önemli bir gelir kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin kiraz ihracatı ve Isparta Eğirdir bölgesinde kiraz ihracatı yapan firmaların ihracat esnasında yaşadıkları sorunların incelenerek analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, İhracat, İthalat, Kiraz

Export of Cherry in Isparta Region

It is seen that the number of clothes in the leading countries of the world cherries has not increased, and the country with the highest increase in production is Turkey. With the possible climate of Turkey, the effect of government support for garden houses and the thought that cherry production is profitable, there have been cases in cherry production areas and yield at the beginning of the years. These series also led to an increase in cherry exports. It is seen that Turkey ranks 3rd in the world with a rate of 10.7% in the export of cherries according to the rules of 2020. Cherry imports decrease by 1.4% compared to 2020 regulations. Turkey has a share of 14.4% of cherry production worldwide. Isparta region, on the other hand, meets 6.5% of the cherry exported from Turkey. During the research years, cherry production and cherry harvesting is an important income point for the province of Isparta. For this purpose, to analyze the records of Turkey's cherry exports and those who exported cherries in Isparta Eğirdir region during the export.

Keywords: Import, International Trade, Export, Cherry

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 88-89

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.