Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Karabağ Bölgesi'nin Yeniden Yapılanmasına Lojistik Yaklaşım

Ismayıl Çobanzade
Dr., Azerbaijan University of Architecture and Construction, , Türkiye

Bulud Baghırov
Öğr. Gör., Azerbaijan University of Architecture and Construction, , Türkiye

Özet 2021 devlet bütçesi işgalden kurtarılan topraklarda restorasyon ve inşaat işlerini öngören ilk bütçemizdir. Bu bütçede işgalden kurtarılan toprakların restorasyonu ile ilgili sorunların çözümü için 2,2 milyar manat tahsis edildi. Bu alanlarda yapılacak çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmak, tahsis edilen fonların ekonomik kullanımını sağlamak için kamu-özel sektör faaliyetlerinin etkin bir bileşiminin sağlanması önemlidir. Tekil hammaddelerin ve malların doğru seçimi ve bunların etkin ve verimli nakliyesinin organizasyonu için özel bilgi ve çeşitli alanlarda yüksek profesyonelliğe sahip birçok syda uzmanına ihtiyaç duyulacaktır. Aynı zamanda ortak hedefe ulaşmak için bu uzmanların tek bir ekip olarak çalışmasını sağlamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında, Karabağ bölgesinde yapılacak imar ve inşaat işlerinin uygulanmasına cumhuriyette ve yurt dışında faaliyet gösteren lojistik firmalarının dahil edilmesi kanaatimizce oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, İnşaat, Ulaşım, Lojistik Faaliyet, Hammadde ve Malzeme

Logistics Approach to The Reconstruction of The Karabakh Region

Annotation The state budget for 2021 is our first budget for reconstruction in the liberated territories.This budget allocates 2.2 billion manat to address issues related to the restoration of the liberated territories.It is important to achieve an effective combination of public-private sector activities to increase the efficiency of the work to be done in these areas and the effectiveness of the results, to ensure the economical use of allocated funds. Large number of specialists with specialized knowledge and high professionalism in various fields will be required for the correct selection of raw materials and organization of their efficient and effective transportation. At the same time, it is necessary to ensure that these specialists work as a single team to achieve the overall goal.From this point of view, in our opinion, it is very important to involve logistics companies operating in the country and abroad in the implementation of reconstruction work in the Karabakh region.

Keywords: Logistics, Construction, Raw Materials, Budget, Transportation

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 95-96

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.