Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründeki Yeşil Lojistik Uygulamalarının İncelenmesi

İlknur Gizem Yazar Okur
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bükra Doğaner Duman
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ebru Demirci
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dünya’da çevre sorunlarının günden güne daha kritik bir hal almasıyla sürdürülebilirlik kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu durum işletmeler için de bazı sorumluluklar doğurmaktadır. Gerek kamu gerekse paydaşlar işletmelerden çevreye daha duyarlı uygulama, ürün ve hizmetler talep etmektedir. Çevreye etkisinin yüksek olduğu bilinen lojistik sektörüne bakıldığında da durum benzer şekildedir ve müşterilerin yeşil lojistik uygulamalarına olan talebi günden güne artmaktadır. Yeşil lojistik temelde işletmelerin lojistik faaliyetlerini sürdürürken çevreye verdikleri zararı en aza indirgemeye çalışması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada, lojistik sektöründe yeşil lojistik kavramının ve uygulamalarının ne düzeyde benimsenmiş olduğunu anlamak amacıyla lojistik işletmelerinin yeşil lojistik uygulamaları incelenmiştir. Bu amaçla, Alphaliner Top 100 listesinde yer alan ve sürdürülebilirlik raporlaması yapan küresel konteyner hat operatörlerinin yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik raporları ve internet sitelerinde yer verdikleri yeşil lojistik uygulamalarına ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda oluşturulan yeşil lojistik kriterleri baz alınarak firmalar uygulamalarına göre puanlanmış ve sıralanmıştır. Çalışma sonuçlarının ilgili literatüre ve lojistik sektöründe yeşil lojistik uygulamalarının ve kavramının benimsenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Lojistik, Sürdürülebilirlik Raporları

Evaluation of Green Logistics Applications in The Logistics Sector

The concept of sustainability is gaining more and more importance as environmental problems in the world become more critical day by day. This situation also creates some responsibilities for companies. Both the public and stakeholders demand more environmentally friendly practices, products and services from companies. The situation is similar when we look at the logistics sector, which is known to have a high impact on the environment, and the demand of customers for green logistics applications is increasing day by day. Green logistics can basically be characterized as businesses trying to minimize the damage they cause to the environment while continuing their logistics activities. In this study, the green logistics practices of logistics enterprises were examined in order to understand the level of adoption of the concept and practices of green logistics in the logistics sector. For this purpose, the sustainability reports of global container line operators, which are in the Alphaliner Top 100 list and make sustainability reports, and the information on green logistics practices that they place on their websites were evaluated. Based on the green logistics criteria created as a result of the study, the companies were scored and ranked according to their practices. It is thought that the results of the study will contribute to the relevant literature and the adoption of green logistics practices and concept in the logistics sector.

Keywords: Sustainability Reports, Green Logistics

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 55-56

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.