Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de VIKOR ve SWARA Yöntemi Kullanılarak Sürdürülebilir Havayolu Firma Seçimi

Aybike Esra Tetik
Arş. Gör., İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Celil Durdağ
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Havayolu taşımacılığı karakteri gereği yerel ve küresel dalgalanmalardan hızlıca etkilenmektedir.. Havayolu taşımacılığının dış çevre faktörlerinden etkilenme düzeyinin yüksek oluşu ve bu olgunun başta istihdam eksilmesi sorunu yaratması yanında havayolu taşımacılığı alanında yer alan birçok paydaşı olumsuz etkileyebilecek bir iklim oluşturması nedeniyle havayolu taşımacılığı firmaları için sürdürülebilirlik çalışmaları yapılması zorunlu hale gelmektedir. Çalışma; Ülkemizde faaliyet gösteren havayolu firmaları VIKOR ile SWARA Analizlerinin kullanılması yoluyla sürdürülebilirlik açısından seçime tabi tutulacaklardır. Analizler sonunda ülkemizde faaliyet gösteren havayolu taşımacılığı firmalarının sürdürülebilirlik düzeyleri belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: VIKOR, SWARA, Havayolu Sürdürülebilirliği

Selecting A Sustainable Airline Company Using Vikor and Swara Method in Turkey

Due to its character, air transport is rapidly affected by local and global fluctuations. Sustainability studies are mandatory for airline transport companies, since air transport is highly affected by external environmental factors and this phenomenon creates a problem in employment, as well as creating a climate that may adversely affect many stakeholders in the field of air transport. Airline companies operating in our country will be selected in terms of sustainability through the use of VIKOR and SWARA Analysis. At the end of the analyses, the sustainability levels of air transport companies operating in our country will be determined.

Keywords: VIKOR, Airline Sustainability, SWARA

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 69

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.