Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiyenin Doğu Akdeniz'deki Enerji Rekabetinde Üstünlük Sağlayabilmesinde Türk Yapımı İnsansız Hava Araçlarının Önemi

Erdal Kılıç
Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Enerji güvenliği, hem üretici ve tüketici hem de enerji kaynaklarının geçiş güzergâhları üzerinde olan devletler için hayati öneme sahiptir. 21. yüzyılda devletler arasında siyasi ve ekonomik bağımlılığın derinleştiği bir süreçte, enerji güvenliği çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Dünyada tüketim toplumlarının modern hale gelmesinin ardından enerji, gittikçe önemi artan ekonomik sistemler için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Enerjinin oldukça önemli bir faktör olmasının temel nedeni, enerji kavramı ile güvenlik arasında kurulan bağlantıdır. Bu çalışma; Türkiye ike Doğu Akdenizdeki aktörler arasında enerji alanında her geçen gün artan rekabette Türkiye’nin mavi vatanda üstünlük kurabilmesinde Türk yapımı insansız hava araçlarının önemi, Doğu Akdeniz’deki stratejik, jeostratejik ve jeopolitik denklemlerdeki rolü nedir ve ne olabilir? araştırmanın soruları olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, Doğu Akdeniz, Enerji Güvenliği

The Importance of Turkish Made Unmanned Aerial Vehicles is Superior in Turkey's Superiority in The Energy Competition in The Eastern Mediterranean

Energy security is of vital importance for both producers and consumers, as well as for states on the transit routes of energy resources. In the 21st century, in a process where political and economic dependence between states deepens, energy security has become a very important concept. After the modernization of consumer societies in the world, energy has become an indispensable element for increasingly important economic systems. The main reason why energy is a very important factor is the connection established between the concept of energy and security. This work; In the ever-increasing competition between Turkey and the actors in the Eastern Mediterranean, what is the importance of Turkish-made unmanned aerial vehicles in Turkey's superiority in the blue homeland, and what is their role in the strategic, geostrategic and geopolitical equations in the Eastern Mediterranean? research questions.

Keywords: Energy Security, East Mediterranean, Unmanned Aerial Vehicles

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 81-82

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.