Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Firmaların 3PL (Üçüncü Parti Lojistik) Hizmet Sağlayıcılarını Seçerken Kullandıkları Kriterler Üzerine Bir Çalışma: Erzurum İhracatçıları Örneği

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Burak Yaprak
Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Dilşad Güzel
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Üçüncü parti lojistik, bir şirketin malzeme yönetiminin veya ürün dağıtımının kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredilmesidir. Başka bir tanımla üçüncü parti lojistik, bir organizasyonda geleneksel olarak yürütülen lojistik faaliyetlerinin dış kaynak(lar) tarafından gerçekleştirilmesidir. Üçüncü taraf olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler, süreçteki tüm aktiviteleri kapsayabileceği gibi çoğunlukla seçilen belirli aktiviteleri de kapsayabilir. Bu çalışmanın temel amacı Erzurum’da Üçüncü Parti Lojistik (3PL) kullanan ihracatçı firmaların, hizmet sağlayıcı firmaları seçerken hangi kriterlere daha fazla önem verdiklerini belirlemektir. Bu amaçla Erzurum’da faaliyet gösteren 41 işletmeye birebir anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seçim Kriterleri, 3PL, Dış Kaynak Kullanımı, Özyetkinlik

A Study On Selecting Criteria Which Firms Use When They Choose 3PL (Third Party Logistics) Service Providers: An Example Of Erzurum Exporter Firms

Third party logistics is the concept that a company hands over partially or entirely material management or distribution of products to another company. In another words, third party logistics is that; conventional logistics activities that are operated in an organization are conducted by another company. The activities that are operated by a third party can include all activities or some distinct activities mostly in the process. The main purpose of the study is to determine which criteria are more important for exporter firms to choose service provider firms when they use third party logistics (3PL) as an outsourcing choice. A questionnaire has been applied to 41 companies that are operating in Erzurum. Interviews have been conducted face to face with these firms for the purpose. The results from the questionnaire have been analyzed by employing SPSS 20.

Keywords: Outsourcing, 3PL, Selecting Criteria, Core Competency

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.