Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İran’a Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasının Doğu Anadolu Bölgesinin Dış Ticaretine Etkilerinin İncelenmesi

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

İran’a yönelik olarak Birleşmiş Milletler, ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması başta Türkiye olmak üzere dünya ve bölge ülkeleri için önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Yaptırımların kaldırılması ile birlikte İran ekonomisinin dünya ekonomisi ile yeniden bütünleşmesi sağlanırken Türkiye ekonomisi için de bir dizi etki ortaya çıkaracağı beklenmektedir. Yaptırımlar sonrası Türkiye-İran dış ticaret hacminin, her sektörde farklı olmak üzere önümüzdeki dönemde mevcut düzeyinin çok üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, yaptırım sonrası İran’la sınır komşusu olan Doğu Anadolu Bölgesinden bu ülkeye yönelik olarak yapılacak ticaretin büyüklüğü, yönü ve muhtemel etkileri araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Dış Ticaret, İran, Yaptırım, Doğu Anadolu

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.