Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kafkasya-Orta Asya Hattında Kombine Taşımacılık Faaliyetleri Ve Hopa Limanın Rolü

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Geleceğin yük ulaştırması tek taşıma türüyle değil, birden fazla türün birlikteliğinden oluşan kombine taşımacılık ile gerçekleştirilecektir. Bu taşıma ile yüklerin daha kısa sürede, daha az enerji tüketilerek, daha güvenli biçimde, daha az hasarlanarak ve daha dakik olarak taşınmaları sağlanacaktır. Türkiye’nin karayolu taşımacılık sektörü, yük ve yolcu taşımacılığında %90'ına yakın pazar payına sahiptir ve bu aşırı bağımlılıktan kurtulması gereklidir. Limanlar bir ulaştırma alt yapısı olarak uluslararası ticarette ve lojistikte önemli roller üstlenirler. Limanlar sahip oldukları alt yapı, üst yapı ve donanımlarıyla, kara yönünden gelen yüklerin (karayolu ve demiryolu) deniz yoluna aktarılmasında, başka bir ifadeyle yükün taşıma modunun değiştirilmesinde bir ara yüz görevi görmektedir. Hopa limanı (Hopaport), Doğu Karadeniz’in en doğusunda, Sarp sınır kapısına sadece 18 km mesafede yer almaktadır. Son yıllarda yük elleçleme faaliyetlerinde önemli gelişmeler yaşanan limanda kuru dökme yük, genel kargo, proje yükleri, konteyner, sıvı yükler (petrol, petrol ürünleri ve kimyasallar), RO-RO, yolcu gibi çok çeşitli yük türlerine hizmet verebilecek alt yapı özellikleri bulunmaktadır. Hali hazırda Van’dan karayolu ile direkt veya demiryolu ile İran’a ve karayolu ile Nahçıvan’a yapılan transit ticaret Hopa limanı için önem arz etmektedir. Ayrıca limanın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticaretinin gelişmesinde ve bölge yüklerinin Hopa limanı üzerinden uluslararası pazarlara aktarılmasında önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Hopa-Batum Demiryolu Hattı Projesinin hayata geçirilmesi ve yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesinin tamamlanması ile limanın uluslararası ticarette üstleneceği stratejik roller artacaktır. Bu çalışmanın amacı kombine taşımacılık konusundaki genel açıklamalardan sonra Kafkasya ve Orta Asya ticaretinde Hopa Limanın önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Orta Asya, Kombine Taşımacılık, Hopa Limanı

Combined Transport Operations In Line Caucasian-Central Asia And Role Of Hopa Port

Cargo transportation of the future is not the only type of transportation will be carried out by the combined transport association consisting of more than one species. This shorter period of cargo transportation with less energy consuming, more safely, more punctual and less damage to the transportation will be provided. Turkey's road transport sector, the freight and passenger traffic has nearly 90% market share and is required to get rid of the excessive dependence. Ports play a pivotal role in international trade and logistics infrastructure as a transport. infrastructure owned ports, with superstructures and equipment, the cargo from the land direction (road and rail) in the transfer to the sea, sees an interface role in changing ie. freight transport mode. Hopa harbor (Hopaport), the east of the eastern Black Sea, is located just 18 km from Sarp border gate. Last year the cargo handling activities in the important developments in the port of dry bulk cargo, general cargo, project cargo, containers, liquid loads (oil, petroleum products and chemicals), RO-RO, a sub-structure features that can serve a wide variety of load types such as passenger. At present, direct or by road from Van rail transit and highway trade made with Iran to Nakhchivan is important for Hopa harbor. There is a significant potential to be transferred to the international market at the port's development of trade between Turkey and the Caucasus and Central Asia and the burden of Hope through the harbor. Hope-Batumi railway line implementation of the project and Baku is expected to pass the recent activities Bakü-Tbilisi-Kars (BTK) port with the completion of the railway project will increase the strategic role to play in international trade. After the general explanation about the purpose of this study combined transport in the Caucasus and Central Asia trade is to demonstrate the importance of the Hopa Port.

Keywords: Combined Transport, Central Asia, Caucasus, Hopa Port

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.