Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Küresel Ticarette Lojistik Köylerin Önemi

Dilek Şahin
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Gülnihal Toramanlı
Öğr. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Küreselleşmeyle birlikte lojistik faaliyetlerin ve lojistik sektörünün önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Lojistik köy, ulusal ve uluslararası tüm lojistik ve ona bağlı faaliyetlerin çeşitli işletmeler tarafından uygulandığı alanlardır. Lojistik köyler; ticaret potansiyelini, ekonomik gelişmeyi ve bölgedeki şirketlerin rekabet güçlerini artırmaktadır. Dünya’da Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede lojistik köy uygulamalarına rastlanmak mümkündür. Türkiye’de lojistik köyler 2006 yılında TCDD tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk lojistik köyü Samsun Gelemen’de faaliyete geçmiştir. Bu çalışmada lojistik köyler hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, lojistik köylerin ortak özellikleri, faydaları ve kuruluş yeri seçimiyle ilgili bilgi verilmiştir. Son olarak Dünyada ve Türkiye’de lojistik köy uygulamalarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Lojistik, Lojistik Köyler

The Importance Of Logistic Villages In Global Trade

With the globalization, the importance of logistics activities and logistics sector is increasing with each passing day. Logistics village which is implemented areas national and international logistics and its associated activities by various business. Logistics villages are increasing trade potential, economic development and competitiveness of companies in the region. It is possible to found the village logistics applications in many countries from the Far East to America in the world. Logistic villages in Turkey has been created by the TCDD in 2006. Turkey's first logistics village was activited in Samsun Gelemen. In this study, it has given information about the logistic villages. Then it has given common features of the lojistic villages, benefits and the choice of the place of establishment. Finally, it has been mentioned logistic villages practices in the world and Turkey.

Keywords: Logistics, Turkey, Logistic Villages

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.