Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Kurum İçi Eğitim Uygulamaları

İrfan Kadıoğlu
Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Zuhal Dilbaz
Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

A. Murat Köseoğlu
Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Lojistik işletmelerinin performansını etkileyen faktörlerden biri kurum içi eğitim uygulamalarıdır. Kurum içi eğitimler personelin ihtiyaçlarının karşılanması ve yetersizliklerinin giderilmesinde en önemli faktörlerdendir. Bu eğitimler ihtiyaca uygun olarak belirlendiği ve titizlikle uygulandığı takdirde oldukça olumlu sonuçlar üretmektedir. Bu araştırmada, lojistik eğitim ihtiyacı bağımlı değişken olarak kullanılarak lojistik sektöründe çalışanların kurum içi eğitim ihtiyaçlarının analizi yapılmıştır. Araştırma İstanbul Tuzla Logipark bölgesinde uygulanmıştır. Söz konusu bölgede bulunan on adet işletmenin toplam 401 çalışanının oluşturduğu örneklem üzerinde beşli Likert yönteminin kullanıldığı anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada işletmeler; kurumsal eğitimin uygulanma oranı, iş yeri kültür edinimi, kurum içi eğitimlerin verilme sıklığı, verilen eğitimlerin yeterliliği ve etkinliği, işletmelerin eğitim yöntemleri ve içeriklerinde ki tercihleri, çalışan düzeyine göre eğitim ihtiyaçlarının değişkenliği konularındaki uygulamaları tespit edilmiştir. Uygulamalardan tespit edilen sonuçlar değerlendirildiğinde lojistik işletmelerinde çalışanlara verilen kurum içi eğitimin sayısı düştükçe kişisel işyeri uyumunun azaldığı ve işyeri kültür ediniminin sağlanamadığı belirlenmiştir. Ayrıca verilen eğitim içeriklerinin çalışanların görev tanımına uygun olmaması, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamamakta ve işlerini zorlaştırarak motivasyonlarını düşürmektir. Bunun da işletmenin performansını düşürdüğü tespit edilmiştir. Araştırmada sonucunda lojistik sektöründeki işletmelerin performansını artıracak kurum içi eğitim uygulamaları konusunda öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Eğitimi, Kurum İçi Eğitim, Lojistik Eğitim Yöntemleri

In-Hause Training Applications In Logistics Sector

One of the factors that affect the performance of logistics companies is in-house training activities. In-house trainings are one of the most important factors amongst others in terms of meeting the needs and eliminating the inabilities of employees. Those trainings have very positive outcomes when they are well organized and applied in line with the current needs. The in-house training needs of the employees in logistics sector have been analyzed in this study while the logistics training was taken as dependent variable in Logipark-Tuzla, Istanbul. During the research, a survey was conducted on a sample group of 401 employees from 10 companies in Logipark by applying Likert-type 5-point scale. The studied topics are; the rate of in-house training activities, development of a workplace tradition, the frequency of applying in-service training activities, the adequacy and effectiveness of the applied trainings, the variance of the trainings regarding the position of the employee, the training methods and the content preference. The results of the study have showed that the less the in-house trainings applied than the decrease of adapted employees and no kind of workplace tradition could be developed. It was also observed that the trainings that are not fitting the responsibilities of the employees are not covering the needs of them and also causing demotivation. Thus the performance of the companies is reducing. At the end of study some kind of training applications are developed for increasing the performance of logistics companies.

Keywords: In-house Training, Training Methods in Logistics, Logistics Training

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.