Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşviklerinin Türkiye’deki Seyri Ve TRA Bölgesi Özelinde Bir Değerlendirme

Sevda Yapraklı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Demet Eroğlu Sevinç
Arş. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Haktan Sevinç
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Küreselleşen Dünya ile birlikte kitlesel üretim olanaklarının da artması ve çok uluslulaşması, üretilen ürünlerin dünyanın her yerine ulaşması sorusunu ve sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları çözme çabaları olarak adlandırılan Lojistik kavramını TDK; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması şeklinde açıklamaktadır. Bu bağlamda lojistik sektörünün ülkeler için uluslararası ticari ilişkiler içerisindeki rolü oldukça önemlidir. Diğer taraftan ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki üretim faaliyetlerini desteklemek ve bu faaliyetleri yönlendirmek de lojistik sektörü için büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de de özellikle yatırım teşvik programları dahilinde lojistik faaliyetlerine yönelik teşvik ve desteklemelere yönelik yatırımlar hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle uluslararası taşımacılığa ve depolamaya yönelik bölgesel desteklemeler yatırım teşvik mekanizmaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma da Türkiye’de lojistik sektörüne yönelik verilen yatırım teşviklerinin gelişimini inceleyerek TRA bölgesinin bu gelişim içerisindeki yerini araştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TRA Bölgesi, Lojistik, Yatırım Teşvikleri

State Of Investment Incentives For The Logistics Sector In Turkey And An Assessment For TRA Region

Increasing number of mass production opportunities and its multinationalization with the globalizing world have brought about questions and problems of how to deliver produced goods to anywhere around the world. Efforts to solve these problems are simply called as “Logistics”. The concept of logistics is defined by Turkish Language Institution (TDK) as effective and productive planning and implementation of delivery of all kinds of goods, services and information flows from the point of origin to the point of destination with the objective of meeting needs of individuals. In this respect, logistics sector has an important role in international commercial relations. On the other hand, logistics sector is also important in supporting and guiding production relations among the regions within a country. Investments in logistics activities in Turkey, based particularly on subsidies and supports available within the frame of investment incentive programs, are rapidly increasing. Regional supports for storage and international transportation have an important position within investment incentive mechanisms. This study investigates the development of investment incentives for logistics sector and the status of TRA region in this development.

Keywords: Logistics, Investment Incentives, TRA Region

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.