Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Serbest Bölgelerin Dış Ticaretteki Önemi Ve Veri Zarflama Analizi İle Etkinliklerinin İncelenmesi

Ayhan Demirci
Dr. Öğr. Üyesi, Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Dilara Berrak Tarhan
Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Tarih boyunca bütün devletler, siyasi ilişkilerin dışında, ürettikleri mal ve hizmetlerin ticareti yoluyla, diğer devletlerle ekonomik ve ticari ilişkiler de kurmuşlardır.Bu yolla önemli bir ekonomik girdi sağlayan ve kendi ülkelerinde ekonomik refahı yükseltmeyi amaçlayan ülkeler, küreselleşme olgusuyla birlikte artan rekabet ortamında kendi ticaret hacimlerini geliştirebilmek için ülke sınırları içerisinde belirledikleri yerlerde dış ticaret muafiyetleri sağlamışlardır. Bu kapsamda Türkiye de 2008 yılında yürürlüğe giren 5810 sayılı kanunun birinci maddesine göre serbest bölgeler oluşturmuş ve dış ticaretin olumlu gelişmesine katkı sağlamıştır. Serbest bölgelerin ticari katkısı, etkinliklerinin de son derece önemli olmasını zorunlu kılmaktadır.Serbest bölgelerin etkinliklerinin ölçüldüğü ve referans kümeleri ile etkinliklerinin artırılması yönünde önerilerde bulunulan bu çalışmada, çoklu girdi-çıktı durumlarında literatürde sıklıkla kullanılan nonparametrik bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Karar Verme Birimi (KVB) olarak Türkiye’de mevcut 18 serbest bölge seçilmiş ve etkinlik skorları belirlenerek, olumlu katkılar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, Etkinlik Ölçümü, Veri Zarflama Analizi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.