Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ekonomisinde Enerji İthalatı Ve Ekonomik Etkileri

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sabri Azgün
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak ekonomik büyümeyi ve ülke refahını artırma isteği enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırmaktadır. Ancak yurtiçi enerji kaynakların yetersizliği enerjide dışa bağımlığa neden olmaktadır. Bu durum sadece dış denge açısından değil, dış politika ve güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır. Enerji arzının yetersizliği bir yandan enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını gerektirirken diğer yandan alternatif kaynaklara yönelmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de makroekonomik değişkenler üzerinde etkili olan enerji ithalatı konusu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, İthalat, Enerji

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.