Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yerel Ekonomik Kalkınma Ve İhracat: Erzurum İlinde Bir Uygulama

Esra Sena Türko
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ahmet Kadiroğlu
none, , Türkiye

Erzurum, bölgesel gelişme farklılıklarının bulunduğu Türkiye'de dezavantajlı bir bölgede yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde 59. sırada ve 5. kademe gelişmiş iller içerisinde yer almıştır. 2015 yılı içerisinde Erzurum'da 22 milyon 867 bin ABD Doları değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Erzurum ihracat performansı ile 81 il içerisinde 67. sırada yer almaktadır. Erzurum'da ihracat yapan işletmelerin sorunlarının belirlenmesi; bu sorunların çözümü ve bölgedeki işletmelerin ihracat kabiliyetlerinin geliştirilmesi için üretilecek politika ve araçların şekillendirilmesinde kullanılabilecektir. Araştırmanın teorik çerçevesi yerel ekonomik kalkınma literatürü ile çizilmiştir. Araştırmanın amacı, Erzurum'da faaliyet gösteren ihracat yapan işletmelerin sorunlarını araştırmaktır. Saha araştırması kapsamında ihracat yapan 30 işletmeye anket uygulanmıştır. Anket; işletme hakkında genel bilgiler; ihracat sürecinde karşılaşılan sorunlar; kamusal destekler konusunda algı düzeyi; üniversiteler, ticaret ve sanayi odası, meslek kuruluşları, üretici ve ihracatçı birlikleri ile ilişkiler konusunda sorular içermektedir. Araştırma sonuçları tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Erzurum, İhracat Engelleri, İhracat, Yerel Ekonomik Kalkınma

Local Economic Development And Export: A Survey In Erzurum Province

Erzurum has placed 59th ranking and been classified in 5th grade developed provinces in socioeconomic development index of Ministry of Development. Erzurum's export performance in 2015 is 22 million 867 thousand USD, and ranked 67th place among 81 provinces. Determining the problems of exporting companies in Erzurum, will contribute to produce policy and tools for solving these problems and developing exporting skills in the region. Theoretical framework of the study is outlined with local economic development literature. The aim of the study is to investigate the problems of the exporting companies in Erzurum. A survey poll is applied to 30 exporting companies within field research. Survey tool includes questions on; problems encountered at export process; perception of state export support; relationship with universities, chamber of commerce and vocational institutions. Research results are evaluated with descriptive statistics.

Keywords: Export Barriers, local economic development, Erzurum, Turkey, Export

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.