Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

AB-28 Ülkelerinde Ulaşım Sektörü ve Uluslararası Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi

Semanur Soyyiğit
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Şerafettin Keleş
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Aslı Cansın Doker
Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Dünya ölçeğindeki en büyük ticaret bloğu olan Avrupa Birliği (AB), bu coğrafyada oldukça önemli ticaret hareketlerine de sahne olmaktadır. 2015 yılı itibariyle 3063 milyar Euro’ya varan birlik içi ihracat mal grupları cinsinden incelendiğinde; makineler, ulaşım araçları, imalat sanayi ürünleri, kimyasallar gibi mal gruplarının yüzdelik ağırlığının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum da birlik içerisinde lojistiğin önemini kanıtlar durumdadır. Bu kapsamda, Beyaz Kitap 2011’de AB’nin lojistik geleceğine ilişkin birtakım hedefler de belirlenmiştir. Birlik içinde lojistiğin önemine dikkatlerin ilk kez çekildiği 1992 yılındaki Beyaz Kitapta o dönemde ulaşım türleri arasındaki dengenin değiştirilmesi, ulaşıma giderek küresel bir nitelik kazandırılması gibi birtakım amaçlar belirlenmiştir. Ortak bir ulaştırma politikasının önemine dikkat çeken 2011 raporunda ise yüksek hızlı demiryolu ağını tamamlamak; havalimanları, demiryolları ve denizyollarını birbirine bağlamak gibi 2050 hedefleri de göze çarpmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmada AB-28’in birlik içi ticaret lojistiğinin sağlandığı karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaşım ağlarının zamansal değişimi ve mevcut durumu ağ analizi yaklaşımı ile değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, AB Ulaşım Ağı, Ağ Analizi, Lojistik Ağı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.