Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Abstract Book

e-ISBN-978-605-64719-4-0


III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Abstract Book

Editör
Orhan Küçük

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

14

15

Lojistik Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

İlke Sezin Ayaz, Esra Baran, Ramazan Özkan Yıldız

16

17

18

19

20

Yükselen Ekonomilerde Lojistiğin Belirleyicileri

Dilek Özdemir, Özge Buzdağlı, Ömer Selçuk Emsen, Mehmet Solak

21

22

23

24

Limanlarda Çevreci Uygulamalar: Yeşil Liman Kavramı

Veysel Tatar, Meriç Burçin Özer

25

26

27

28

29

30

Elektronik Lojistik ve İnovatif Lojistik

Mahmut Tekin, Mehmet Etlioğlu, Ertuğrul Tekin

31

Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik

Ezgi Bitiş, Soner Esmer

32

Çevresel Atık Kriteri Temelli Tedarikçi Seçim Problemi

Mehmet Akif Yerlikaya, Burak Efe, Ömer Faruk Efe

33

34

Digital Marketing Applications of Container Shipping Companies in Turkey

Şahan Baran Erdoğan, Gökçay Balcı, Kemal Akbayırlı

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme

Semanur Soyyiğit, Şerafettin Keleş, Murat Nişancı, Aslı Cansın Doker, Ömer Selçuk Emsen

46

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Sabri Azgün, Semanur Soyyiğit, Ömer Selçuk Emsen, Ahmet Fatih Aydemir

47

Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi

Gülnihal Toramanlı, Dilek Şahin, Melahat Batu Ağırkaya

48

49

50

51

Türkiye'de Dış Ticaret ve Lojistikte Yeni Fırsatlar ve Hedefler

Fehim Bakırcı, Abdullah Takım, Abdullah Tüzemen

52

53

54

55

Muhtemel Bir Depreme Karşı Erzincan İlinde Lojistik Yönetim Üzerine Bir Çalışma

Şerafettin Keleş, Semanur Soyyiğit, Aslı Cansın Doker

56

Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması

Gülhan Şen, Soner Esmer

57

58

59

Geleceğin Erzurum’unda Yeşil Şehir Taşımacılığı ve Yeşil Araçlar

Fehim Bakırcı, Abdullah Takım, Abdullah Tüzemen

60

TR90 Bölgesi Dış Ticaret Yapısının Analizi

Dilek Şahin, Gülnihal Toramanlı

61

62

63

İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Şükran Sırkıntıoğlu Yıldırım, Ülkühan Bike Esen, Fatih Sinan Esen

64

65

66

67

68

69

Lojistik Sektöründe İnovasyon Amaçlarının Önceliklerinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Osman Demirdöğen, Hamit Erdal, Selçuk Korucuk, Fatih Mert

70

71

72

73

74

75

Lojistik Performansının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Gürkan Bozma, Sibel İsmailçebi Başar

76

77

78

Helal Lojistik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Orhan Küçük, Efser Yeşilyurt, Giyesiddin Nurov

79

80

81

82

83

84

85

Sanayi Ürünleri İhracatının Döviz Kuru Geçişkenliği

Samet Topal, Selim Başar, Gürkan Bozma

86

87

88

89

90

91

92


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.