Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması

Gülhan Şen
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Soner Esmer
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Afetleri önleyebilmek, afetin sebep olduğu zarar ve kayıpları en aza indirebilmek ve afet sonrasında yeniden normal hayata dönebilmek için başarılı bir afet yönetimi stratejisi uygulaması büyük önem taşımaktadır. Burada en önemli konulardan biri de afet lojistik birimlerinin sorumluluğu olan ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve ihtiyaç duyulan yere naklidir. Afet Lojistiği, afet öncesi etkin bir planlama ve bilgi sistemiyle, zarar görmüş insanların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla, afet sonrası gerekli olacak doğru bilginin, temel ihtiyaçların, ekipmanların doğru zamanda, doğru yere ve doğru kişilere ulaştırılması sürecidir. Literatürde afet lojistiği kavramı, insani yardım lojistiği olarak da yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı afet lojistiği alanında yapılan çalışmaları derlemek ve afet lojistiğinin önemini belirtmektir. Bu kapsamda araştırma yöntemi literatür taramasıdır. Bu çalışmanın sonucunda; son yıllarda yapılan çalışmalarda model geliştirmeye yönelik yöntemlerin özellikle yer seçimi konusunda kullanılması eğiliminin olduğu görülmektedir. Bu noktada nicel yöntemlerle desteklenen yer seçimi konusunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım Lojistiği, Afet Lojistiği, Afet

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.