Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Afet Lojistiği Performansı Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: TR82 Bölgesinde Bir Uygulama

Okan Ay
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Özge Kartal
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Afet ve acil olaylara müdahale ederken müdahale ekipmanların ve araçların olay yerine hızlı ulaşmasına ve müdahale verimliliğinin sağlanması toplumun hayat ve faaliyetlerinin tekrar eskiye dönmesinde afet lojistiğinin önemi büyüktür. Lojistik performansının belirlenmesi ve performans ölçülerine uygun olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi, afete müdahale hızı ve verimliliğinde son derece önem arz etmektedir. Afete müdahale performansının iyileşebilmesi için afet lojistiği performans ölçülerinin belirlenmesi, bunların önem düzeyinin tespit edilmesi ve bu faktörlere yönelik çalışma yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, afet lojistiği performans faktörlerinin önem düzeylerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada TR82 bölgesinde afet müdahale konusunda sorumlu bir kurumda 20 personeline yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performansı, Lojistik, Afete Müdahale Performansı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.