Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi

Gülnihal Toramanlı
Öğr. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dilek Şahin
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Melahat Batu Ağırkaya
Öğr. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

M.Ö. 2. Bin’in ilk çeyreğine ait Eski Asur Dönemi’n de büyük bir kısmı Kayseri yakınlarındaki Kültepe Höyüğü’nde ortaya çıkarılmış olan Anadolu’nun en eski yazılı belgelerinin, sayıları bu gün 23.500’e ulaşmıştır, bu belgelerin çoğu Asurlu tüccarlara aittir ve günümüzden 4000 yıl önceki Anadolu’ da ki ticari lojistik ile ilgili önemli bilgiler vermektedirler. Bu belgeler, Asurlu tüccarların Anadolu’ya ticaret yapmak için geldikleri ve yaklaşık 250 yıl Anadolu ile Asur arasındaki ticareti organize ettiklerini göstermektedir. Tüccarlar, başta kalay olmak üzere çeşitli ürünleri Anadolu pazarlarında satarak büyük kazançlar elde etmişler, bunun yanında faiz karşılığında borç vererek de kârlarını arttırmayı hedeflemişlerdir ve bu dönemde yerleşmiş bir iktisadi yapının olduğu, bu yapı içinde de faizin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Asurlu tüccarlar hem kendi aralarında hem de yerli halka faiz karşılığında borç vermişler; kendi aralarındaki borçlanmalarda daha düşük faiz oranlarını kullanırken, yerli halka çok daha yüksek oranlarda faiz uygulamışlardır. Bu çalışmada, Eski Asurca belgelere göre M.Ö. 2.000’in ilk çeyreğinde Anadolu’daki lojistiğin iktisadi açıdan faiz anlayışı ve günümüzdeki lojistiğin iktisadi açıdan faiz anlayışındaki gelişmeler ve değişimler çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Faiz, Anadolu, Lojistik, Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.