Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

BİST’te İşlem Gören Lojistik Firmaların Finansal Analizi

Aşır Özbek
Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Emel Erol
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Günümüzde artan rekabet ortamında işletmeler, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek için müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak durumundadır. Müşteri taleplerine zamanında ve istenen kalitede cevap vermede en önemli rolü lojistik hizmetleri oynamaktadır. Ürünlerin tedarik edilmesi, depolanması ve sevk edilmesi gibi lojistik faaliyetleri kapsayan bu sürecin doğru yönetilmesi işletmeler için önem taşımaktadır. Bu açıdan lojistik firmaların kendilerinden talep edilen hizmetleri kesintisiz olarak yürütebilmeleri için mali yapılarının güçlü olması gerekir. Finansal olarak darboğaz içerisinde olan firmalar, faaliyetlerini tam ve eksiksiz olarak yürütmede zaman zaman sıkıntı yaşayabilmektedir. Bunun sonucu olarak da lojistik faaliyetlerini üstlendikleri işletmelerin müşteri memnuniyeti noktasında sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle lojistik faaliyetlerini dış kaynak kullanımı yöntemiyle sürdürmek isteyen işletmeler, mali yapıları güçlü olan lojistik firmalarla çalışmayı tercih etmektedir. Müşteri kaybına uğramak istemeyen lojistik firmaları, belirli aralıklarla mali yapılarını analiz ederek finansal durumlarına açıklık kazandırmalı ve aksayan yönlerini telafi edici gerekli tedbirleri almalıdır. Bu çalışmada Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören lojistik firmalarının finansal analizi çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Finansal yapısı güçlü ve zayıf olan firmalar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Çok Ölçütlü Karar Verme, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.