Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çevresel Atık Kriteri Temelli Tedarikçi Seçim Problemi

Mehmet Akif Yerlikaya
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Burak Efe
Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ömer Faruk Efe
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Tedarik zincirinin çevresel sürdürülebilirliği tedarik zinciri üyelerinin stratejilerine bağlıdır. İlk modeller maliyet, varış zamanı, kalite, karbon emisyonu gibi unsurlar üzerinde durmuştu ancak çevresel atık konusuna gereken önem verilmemişti. Son zamanlarda tedarik zincirlerinin çevresel kirliliği azaltma ile ilgili çalışmalar artmaktadır. Bu makalede Entropi ve Bulanık çok amaçlı doğrusal programlama kullanarak çevresel atık problemine değinilmektedir. Burada ele alınan faktörler şunlardır: maliyet, geri dönüşlerin yüzdesi, kimyasal atık oranı, talep, teslimatın gecikme yüzdesi. Bu çalışma, entropi ve bulanık çok amaçlı doğrusal programlama yöntemini kullanarak çevresel atık sorununu ele alan tedarik zincirinde uygun tedarikçiyi seçmek için entegre bir yaklaşım sunmaktadır. Entropi, bir çok faktörün ağırlığını analiz etmek için önce uygulanır. Önemli faktörler; maliyet, kalite reddi yüzdesi, teslimatın geç teslim yüzdesi, kimyasal atık oranı ve ürün talebidir. Birden fazla faktörün bu ağırlıkları tedarikçi seçimi ve kota dağıtımı için bulanık çok amaçlı doğrusal programlamada kullanılır. Önerilen modelin etkililiğini göstermek için bir gerçek hayat problemi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Seçimi, Çevreci Tedarikçi Seçimi, Entropi, Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.