Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Demiryolu Taşımacılığının Türkiye’nin İhracat ve Ekonomik Büyümesine Etkileri

Sevgi Sezer
Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Demiryolu taşımacılığı; ucuz, güvenli ve çevre dostu olması nedeniyle gelişmiş ülkeler tarafından en çok tercih edilen taşımacılık türüdür. Yüklerin demiryolu ile taşınması arttığında; hem yurtiçi fiyatlar genel düzeyi düşerek, enflasyonla mücadele kolaylaşacak, hem de ihraç mallarının taşınma maliyeti azalarak, dış ticarette rekabet gücü elde edilecektir. Ek olarak kamyon ve tırların karıştığı ölümlü kaza sayısı, bu araçların kullandığı yakıt ithalatı ve ülkenin cari işlemler açığı azalacak, yine bu araçların neden olduğu egzoz emisyonu düşecektir. Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının hegemonyasından kurtulup, demiryolu taşımacılığını ön plana çıkarması gerekmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’de 1960-2015 döneminde demiryolu ile taşınan yük miktarının, ülkenin ihracatına ve ekonomik büyümesine olan etkileri, yapısal kırılmalı zaman serisi analizi yöntemleriyle incelenecektir. Çalışmanın, politika yapıcıların ve kamuoyunun dikkatlerini bir kez daha demiryollarının önemine çekerek, ülke ekonomisine ve literatüre bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, Ekonomik Büyüme, Demiryolu Yük Taşımacılığı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.