Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Depolama ve Satın Alma Kararlarının Önemine Yönelik Bir Literatür Araştırması

Osman Demirdöğen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Selçuk Korucuk
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında imalat sektörü hızla gelişme ve değişme göstermektedir. Bu yoğun rekabet ortamında katma değersiz süreçlerin elenmesi, katma değerli süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda imalatçı işletmelerin rekabetçi pazar koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri, maliyetleri düşürmelerine, iş süreçlerinde etkinliği ve verimliliği sağlamaları ile hızlı, zamanında, doğru, eksiksiz ve hatasız üretim yapma gibi unsurlara bağlıdır. Özellikle imalatçı işletmeler için bu unsurların sağlanması üretimin vazgeçilmez bir öğesidir. Bu olgulardan hareketle günümüzde imalatçı işletmeler için depolama ve satın alma kararları hem ürünlerin üretilmesinde, hem de üretim süreçlerinin etkinliği ve maliyetlerin düşürülmesi noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada, imalat işletmelerinde depolama ve satın alma kararlarının öneminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Depolama Süreci, Depolama Kararları, Endüstriyel Satın Alma, Endüstriyel Satın Alma Süreci, Endüstriyel Satın Alma Kararları, Depolama

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.