Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dış Ticaretin Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkileri: Orta Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

Rabia Efeoğlu
Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın alması veya başka ülkelere mal satması olarak ifade edilen dış ticaret ülke ekonomilerinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. 24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye ekonomisinin en temel yapı taşlarından birisi olan dış ticaretin ekonomi içindeki payı giderek artmıştır. Yedi farklı coğrafi bölgeye sahip olan Türkiye bu coğrafi konumu nedeniyle dış ticaret açısından önemli bir avantaj elde etmekte ve her bölge dış ticaret ile kalkınma açısından farklılık göstermektedir. Bu çalışmada Orta Anadolu Bölgesinin dış ticaret yapısı ele alınarak bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölgede şeker, dokuma, çimento, silah, petrol rafinerisi, makine kimya endüstrisi, halıcılık ve et kombinası gibi sanayi tesisleri ile demir, çinko, civa, mermer ve bor gibi yeraltı zenginlikleri sayesinde dış ticaret önemli bir konuma gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu Bölgesi, Bölgesel Kalkınma, Dış Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.