Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Düzey-2 Bölgelerinin Dış Ticaretinin Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi

Yusuf Akan
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bengü Tosun
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Yoğunlaşma oranları ihracatta ülke ve fasıl düzeylerinde çeşitlenme olup olmadığını gösterdiğinden dış ticaret analizlerinde önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaret analizlerinde yoğunlaşma oranları yaygın olarak dış ticaretin belli ülkelerde, belli fasıllarda veya belli mallarda yoğunlaşmalarının belirlenmesi amacıyla hesaplanmaktadır. Ülke bazında yapılan analizlerde yoğunlaşma oranının artması ihracatın az sayıda ülkeye yapıldığını, yoğunlaşma oranının azalması ise ihracatta ülke çeşitliliğinin arttığını göstermektedir. Fasıl bazlı yapılan analizlerde ise yoğunlaşma oranının artması ihracatta ürün çeşitliliğinin azaldığı, yoğunlaşma oranının artması ise ihracatta ürün çeşitliliğinin arttığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de Düzey-2 bölgelerinin dış ticaretinde fasıl bazlı değişimlerin ortaya konulması amaçlanmakta, yoğunlaşma oranı ve Herfindahl endeksi yöntemleri kullanılarak yoğunlaşma analizi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğunlaşma Analizi, Yoğunlaşma Oranı, Herfindahl Endeksi, Düzey II Bölgeleri

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.